ZZPMAP.nl

RI&E Verplicht?

De Arbo wet is daar nog niet duidelijk in, u hoeft wettelijk (nog) geen RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) uit te voeren.
Maar: de VCA Norm eist dit wel, weliswaar geen bedrijfs RI&E maar wel een risico overzicht van werkzaamheden.
En ook niet VCA gecertificeerde opdrachtgevers( bijv. gemeentes) kunnen om een bewijs van veilig werken vragen, vanaf nu hoeft u slechts de ZZP MAP te laten zien!

Onze verwachting is overigens dat wet- en regelgeving nog wel aangepast zullen worden.
De SER heeft onlangs een advies uitgebracht.  In het advies stelt de SER dat alle werkenden, werknemers of ZZP’ers, gelijke arbeidsomstandigheden moeten hebben. Dat houdt in dat voor iedereen die arbeid verricht dezelfde gezonde en veilige grenswaarden moeten gelden, zoals voor geluid of voor fysieke belasting.

Hoe zit het juridisch?

U komt hopelijk nooit voor de rechtbank, maar als het gaat om ongevallen is de eerste vraag:

“heeft u er alles aan gedaan om dit te voorkomen?”, met de ZZP MAP heeft u in ieder geval een goede basis!

Kost het extra tijd?

Ja, we zullen een aantal punten moeten controleren, ook wel aantoonbaar maken genoemd.
Kortom: een checklijst met de benodigde documenten die we samen opmaken.