ZZP MAP

Voor wie?

In VCA verband worden ten aanzien van de ‘zelfstandige zonder personeel’ (ZZP ‘er) de navolgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Een ZZP ‘er kan niet VCA gecertificeerd worden (bedrijfscertificering cf. de VCA */** of Petro normering)
  • Een ZZP ‘er heeft geen onderaannemers, ingehuurden en uitzendkrachten

Waarom dan de ZZP MAP?

De norm VCA 2017/6.0 is duidelijk als het gaat om de inzet van ZZP ‘ers

De letterlijke tekst uit bijlage B (behorende bij vraag 10.1) :

Inschakeling van een ZZP’er kan onder de volgende voorwaarden:

  1. De ZZP ‘er  beschikt over een VGM Risico-Inventarisatie en -Evaluatie van de eigen werkzaamheden.
  2. De ZZP ‘er is voldoende gekwalificeerd voor zijn werkzaamheden.
  3. De ZZP ‘er is voldoende gekwalificeerd op VGM-gebied en beschikt over het diploma VOL-VCA en indien nodig, over kwalificaties genoemd in de SSVV Opleidingengids (NL) of het Register van Risicovolle Taken (BE).
  4. Arbeidsmiddelen en PBM van de ZZP ‘er moeten gekeurd zijn conform de VCA-eisen.