ZZPMAP.nl, de VCA oplossing voor de ZZP-er

ZZP MAP

Voor wie?

In VCA verband worden ten aanzien van de ‘zelfstandige zonder personeel’ (ZZP ‘er) de navolgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Een ZZP ‘er kan niet VCA gecertificeerd worden (bedrijfscertificering cf. de VCA */** of Petro normering)
  • Een ZZP ‘er heeft geen onderaannemers, ingehuurden en uitzendkrachten

Waarom dan de ZZP MAP?

De norm VCA 2008/5.1 is nu duidelijk als het gaat om de inzet van ZZP ‘ers

De letterlijke tekst is:

Een VCA gecertificeerde aannemer kan een ZZP ‘er als onderaannemer inschakelen onder de navolgende voorwaarden:

  1. De ZZP ‘er  beschikt over een eigen VGM Risico-Inventarisatie en -Evaluatie
  2. De ZZP ‘er is voldoende gekwalificeerd, ook op VGM-gebied en beschikt derhalve over het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden
    (VOL-VCA) en, indien nodig, over kwalificaties genoemd in de “SSVV Opleidingengids”
  3. Materialen, arbeidsmiddelen en PBM van de ZZP ‘er moeten gekeurd zijn conform vraag 10.2 van de VCA
  4. De hoofdaannemer toetst aantoonbaar dat wordt voldaan aan de eisen van VCA op de werkvloer